O NAMA

ESC Serbia | Evrovizija.rs je prva srpska nezavisna veb-stranica posvećena Pesmi Evrovizije. Osnovana je isključivo iz ljubavi prema Evrosongu, vođena snažnom željom za pokretanjem jedne sadržajne, sveobuhvatne stranice posvećene Pesmi Evrovizije, kakva ne postoji na prostoru Republike Srbije. Glavni cilj i motiv za njeno pokretanje jeste promocija Evrosonga i predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije.

ESC Serbia | Evrovizija.rs ne postoji radi sticanja profita, finansira se iz izvora njenog osnivača. Za dalji napredak i razvoj stranice, kao i pokretanje sopstvenih akcija, ESC Serbia | Evrovizija.rs može prihvatiti bilo kakav oblik donacija, ukoliko se za tako nešto ukaže prilika.

ESC Serbia | Evrovizija.rs je nezavisna srpska evrovizijska stranica. Nije formirana kao zvanična prezentacija fan kluba. Zvanični fan klub Srbije ima svoju evrovizijsku stranicu i ESC Serbia | Evrovizija.rs ne želi ni na koji način da preuzima delatnost zvaničnog fan kluba.

ESC Serbia | Evrovizija.rs je veb-stranica koja svojim posetiocima želi da pruži tačne i zabavne sadržaje. Sve informacije koje se pojavljuju na ESC Serbia | Evrovizija.rs potiču iz sopstvenih izvora informacija i iz najrelevantnijih i dokazano najpouzdanijih izvora.

Autorska prava

Svi tekstovi, slike i video zapisi koji se objavljuju na ESC Serbia | Evrovizija.rs su ili autorski ili preuzeti iz zvaničnih i pouzdanih izvora informacija. S tim u vezi, ESC Serbia | Evrovizija.rs ističe da prilikom preuzimanja vesti, slika ili drugih materijala nema nikakvu lošu nameru, već pre svega promociju Pesme Evrovizije i blagovremenu obaveštenost svojih posetilaca. ESC Serbia | Evrovizija.rs ne želi da takvim postupcima povredi ičija autorska prava.

Autorske tekstove objavljene na ESC Serbia | Evrovizija.rs strogo je zabranjeno preuzimati, kopirati ili distribuirati bez prethodnog znanja ili konsultacije sa glavnim urednikom. Logo, slika i dizajn ESC Serbia | Evrovizija.rs je u vlasništvu autora i strogo je zabranjeno korišćenje, preuzimanje ili distribuiranje istih. Svaki takav postupak smatraće se zloupotrebom i povredom autorskih prava i kao takav podleže tužbi.

Zaštitni znakovi koji se pojavljuju na ESC Serbia | Evrovizija.rs su u vlasništvu njihovih osnivača i vlasnika. S tim u vezi, jedan deo takvih znakova, zvanični logoi, zastave i drugi simboli, u vlasništvu su Evropske radiodifuzne unije (EBU) ili zvaničnih nacionalnih javnih emitera. Preuzimanjem tih simbola ESC Serbia | Evrovizija.rs ne želi ni na koji način povrediti autorska prava njenih vlasnika.

Komentari čitalaca

ESC Serbia | Evrovizija.rs nema nikakvu odgovornost za objavljene komentare svojih posetilaca. Svi komentari objavljeni od strane naših posetilaca su isključivo u odgovornosti autora komentara. Strogo je zabranjeno korišćenje ružnih reči, psovki i uvreda po svakom osnovu. ESC Serbia će ipak na svaki mogući i raspoloživ način komentare koji u sebi sadrže neprilagođen i nepristojan rečnik, psovke, uvrede na nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili seksualnoj osnovi, komentare koji imaju indiciju da izazovu provokaciju, dalju raspravu i slično, kontrolisati i brisati uz upozorenje autoru takvog komentara. Takođe, ESC Serbia | Evrovizija.rs zadržava pravo brisanja komentara posetilaca koji u sebi sadrže netačne i neproverene informacije.

Pristupanjem stranici ESC Serbia | Evrovizija.rs svaki njen posetilac je automatski prihvatio odredbe i uslove njenog korišćenja! Takođe, ESC Serbia | Evrovizija.rs zadržava pravo promene i modifikovanja postojećih odredaba i uslova korišćenja, ukoliko se za tako nečim ukaže potreba.

Shodno svemu prethodno navedenom, ESC Serbia | Evrovizija.rs izražava nadu da će njeni posetioci pre svega uživati na ovoj stranici i dobro se zabaviti, i na kraju dobiti korisne i tačne informacije. Takođe, ESC Serbia | Evrovizija.rs ostaje otvorena za svaku dobronamernu kritiku i sugestiju. Bitno je istaći i to da ESC Serbia | Evrovizija.rs ostaje otvorena i za veb-partnerstva sa svim veb-stranicama sličnog sadržaja i tematike.

Za svaku vrstu kontakta, ponude za veb-partnerstvo, pitanja, sugestije, pohvale i dobronamerne kritike, javite se putem imejla na adresu:

info (at) evrovizija.rs

DOBRO DOŠLI!

Osnivač i glavni urednik:
Slobodan Todorović

Saradnici:
Đorđe Vesković, Svetlana Jukić, Anja Iriškić, Marko Vujinović, Strahinja Malić Katanić, Aleksandar Ristić, Nikola Ljubisavljević, Zdravko Trivić

Urednici stranica o istoriji Evrosonga:
Nikola Ljubisavljević, Slobodan Todorović

Autori logotipa:
Miloš Todorović i Zdravko Trivić
Autori vizuala rubrike „Iz mog ugla“:
Zdravko Trivić, Slobodan Todorović

Web design & web master:
Miloš Todorović i Radovan Skendžić